Previous editions

6th Conference on Computer Methods and Systems
Krakow, Poland, November 21-23, 2007

Conference proceedings edited by Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat published by ONT, ISBN 83-916420-4-6.

5th Conference on Computer Methods and Systems
Krakow, Poland, November 14-16, 2005

Conference proceedings edited by Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat published by ONT, ISBN 83-916420-3-8. Selected and revised papers included in:

IV Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim"
Krakow, Poland, November 26-28, 2003

Conference proceedings edited by Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat published by ONT, ISBN 83-916420-1-1.

Selected papers in special issues of journals:

III Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim"
Krakow, Poland, November 19-21, 2001

Conference proceedings edited by Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat published by ONT, ISBN 83-916420-0-3.

II Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim"
Krakow, Poland, October 25-27, 1999

Conference proceedings edited by Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Szmuc, Stanislaw Bialas, Maciej Szymkat published by CCATIE

I Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim"
Krakow, Poland, November 25-26, 1997

Conference proceedings edited by Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Szmuc, Maciej Szymkat, Tadeusz Uhl published by AGH University of Science and Technology, ISBN 83-907808-1-x.

Krajowa Konferencja Użytkowników MATLABa
Krakow, Poland, November 13-15, 1995

Conference proceedings edited by Ryszard Tadeusiewicz, Tadeusz Uhl published by AGH University of Science and Technology.